1725 Gordon Dr, Erie, CO 80516 – 952174 - Jim Thomas - 303-543-0625