15567 Valentia ST, Thornton, CO 80602 – 5739385 - Jim Thomas - 303-...